БАРУ Мирон Йосипович ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ТРУДОВОГО ПРАВА ХАРКІВСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ (1954–1964)

 

БАРУ Мирон Йосипович ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ТРУДОВОГО ПРАВА ХАРКІВСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ (1954–1964)

Мій педагог-

Професор, доктор юридичних наук, лауреат Державної премії УРСР, заслужений працівник вищої школи України

Народився 16 березня 1907 р. у м. Житомирі. У 1929 р. закінчив правовий факультет Харківського інституту народного господарства. Трудовий шлях починав на посаді секретаря губернського суду м. Житомира (1921–1925). З 1929 по 1931 рр. – консультант Наркомторгу УРСР. Обіймав посаду доцента кафедри Харківського юридичного інституту (1931–1941, 1944–1954). 
Учасник Великої Вітчизняної війни. У 1941–1943 рр. – військовий слідчий, військовий прокурор на Волховському та Ленінградському фронтах.
З 1954 по 1964 рр. – завідувач кафедри трудового права Харківського юридичного інституту, з 1964 р. – професор цієї кафедри. У 1958 р. захистив докторську дисертацію «Відплатність та безоплатність у радянському цивільному праві». 
Наукова школа під керівництвом професора М. Й. Бару розробляла проблеми, пов’язані з охороною немайнових інтересів у трудовому праві, а також з підвищенням юридичних гарантій працівників у трудових правовідносинах. Підготував 20 кандидатів юридичних наук.
Автор понад 200 наукових праць. Важливіші з них – «Регресні обов’язки в трудовому праві», «Охорона трудової честі за радянським законодавством», «Основи радянського трудового законодавства», підручник «Радянське трудове право».
Був членом вченої ради з присудження наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Брав участь у підготовці і проведенні багатьох всесоюзних, республіканських і регіональних науково-практичних конференцій та семінарів.
Помер М. Й. Бару 23 квітня 1998 р.Создан 27 мая 2012