КРАСЬКО Ісай Юхимович ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ХАРКІВСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

 

КРАСЬКО Ісай Юхимович ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ХАРКІВСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

Мій педагог-

Доктор юридичних наук, професор

Народився 20 лютого 1922 р. у м. Харкові.
У 1939 р. вступив до Харківського юридичного інституту. У 1967 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правові питання державної дисципліни в промисловості», в 1983 р. – докторську дисертацію «Предмет і метод радянського господарського права». До 1999 р. працював професором кафедри цивільного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Головні напрями наукових досліджень – предмет і метод господарського права, правовий статус суб’єктів господарського права, відносин, що виникають з перевезення і капітального будівництва, факторингу, проблеми правового регулювання ринку цінних паперів, у тому числі акцій та векселів.
Підготував 9 кандидатів юридичних наук. Опублікував понад 100 наукових праць, зокрема «Відповідальність за по-ставку і випуск недоброякісної продукції» (1965), «Основний закон діяльності виробничих підприємств: Курс лекцій» (1966, співавторство), «Актуальні проблеми радянського господарського права» (1976), «Довідковий посібник з вексельного обороту» (1997, співавторство), «Акції і векселя в економічному обороті України» та ін.
Мав урядові нагороди – «За Перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» (1945), «За перемогу над Японією» (1946), «20 років перемоги над Німеччиною» (1965), «50 років Радянської Армії» (1967), ювілейну медаль «За доблесну працю. В ознаменування 100-річчя від дня народження В. І. Леніна» (1970).
Помер 2 лютого 2002 р.Создан 27 мая 2012