ПІДОПРИГОРА Зінаїда Андріївна ПРОФЕСОР ХАРКІВСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

 

ПІДОПРИГОРА Зінаїда Андріївна ПРОФЕСОР ХАРКІВСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

Мій педагог-Доктор юридичних наук

Народилася 3 травня 1924 р. у с. Дергачах Харківської області.
У 1947 р. закінчила Харківський юридичний інститут, вступила до аспірантури (кафедра цивільного права). Працювала асистентом.
У 1950 р. захистила кандидатську дисертацію «Форми організації і оплати праці в колгоспах». У 1963 р. Зінаїді Андріївні присвоєно вчене звання доцента. У 1971 р. вона захистила докторську дисертацію «Громадсько-правові проблеми міжколгоспного співробітництва в період будівництва комунізму в СРСР». З 1973 р. працювала на посаді професора. Вчене звання професора З. А. Підопригорі присвоєно в 1976 р.
Головні напрями наукових досліджень Зінаїди Андріївни – правове положення міжколгоспних підприємств та об’єднань; правові питання міжгосподарського кооперування і агропромислового інтегрування; застосування житлового законодавства, сімейного законодавства.
Підготувала 4 кандидати юридичних наук.
Опублікувала 67 наукових праць, з них 25 – колективних: «Цивільно-правові проблеми міжколгоспного співробітництва» (1972), «Чинне законодавство про шлюб і сім’ю» (1974), «Новий цивільний кодекс УРСР і питання діяльності міжколгоспних об’єднань» (1965) та ін.
Померла 18 жовтня 1986 р.

-Создан 27 мая 2012